مستند مسابقه تلویزیونی دستم را بگیر! مسابقه ای واقعی در شرایط اجتماعی سخت و آسیب دیده است. از همه دانشجویان و دانش آموختگان علوم انسانی و فعالان اجتماعی، مستند سازان و خبرنگاران دعوت می شود در این آزمون اجتماعی شرکت کنند. ثبت نام و شرکت در مسابقه هزینه ای ندارد.

مستند مسابقه «دستم را بگیر» یک برنامه تلویزیونی در ژانر رئالیتی است که هدف آن ترویج پیشگام بودن در مسایل و مشکلات اجتماعی است.
در این مجموعه تلویزیونی گروههای از دانشجویان و دانش آموختگان، مستند سازان و خبرنگاران ویا سایر فعالان اجتماعی با چالشهایی مرتبط با آسیبهای اجتماعی روبرو خواهند شد.
مسابقه میان سه گروه انجام خواهد شد و هر گروه سه ماموریت انتخاب می کند و 45روز فرصت دارد تا هر سه ماموریت را بطور همزمان و موازی پیگیری کند.
تمامی این ماموریتها با پژوهش اولیه گروهها آغاز می شود که این کار پژوهشی در حوزه مسایل اجتماعی هم بخشي مهم از برنامه خواهد بود.
ثبت نام و شرکت در مسابقه هزینه ای ندارد.
از جمله این چالشها عبارتند از:
  • بازگرداندن یک کارتن خواب به زندگی عادی
  • تامین دیه برای رهایی یک زندانی
  • تلاش برای اهدا عضو از فرد مرگ مغزی شده
  • جمع آوری کمک برای یک کودک درگیر سرطان
  •  کمک به یک آشغال جمع کن برای شاغل شدن در کار مناسب.
  • و ...

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.