مستند مسابقه تلویزیونی دستم را بگیر! مسابقه ای واقعی در شرایط اجتماعی سخت و آسیب دیده است. از همه دانشجویان و دانش آموختگان علوم انسانی و فعالان اجتماعی، مستند سازان و خبرنگاران دعوت می شود در این آزمون اجتماعی شرکت کنند. ثبت نام و شرکت در مسابقه هزینه ای ندارد.